בכמה שלוחות SIP תומכות מרכזיות IP המשווקות על ידי ארגוקום?

מרכזיות ה IP (IP-PBX) של חברת ארגוקום תומכות בעד 30 שלוחות SIP בדגם מרכזיית ה IP My PBX SOHO ובעד 300 שלוחות SIP בדגם מרכזיית ה IP My PBX U520