IP Video Door Phone

מרכזיות ip

IP3940PC – IP Video Door Phone

פנל הדלת מסוג IP3940PC הינו בקר כניסה אנטי ונדאלי חכם המשלב לוח מקשים, מצלמת וידאו, לחצן קריאה ופנל תצוגה מסוג LCD התומך בשפה העברית.

IP3940PC מתחבר כשלוחת SIP במרכזית IP וגם למנעול אלקטרוני/מגנטי בדלת ומאפשר בקרת גישה לאורחים.

IP3940PC מכיל לוח מקשי מגע (קודן), המאפשרת לאדם שהגיע לחברה לחייג ישירות לשלוחה הרצויה, האדם שענה לשיחה יכול לפתוח את הדלת על ידי הקשה מקוצרת בטלפון ה IP שלו.

בזכות מצלמת הווידאו האיכותית המשדרת וידאו בזמן אמת בתקשורת SIP ניתן להבחין במתקשר ולפתוח את הדלת בהתאם.

IP3940 עשוי מארז אלומיניום קשיח אנטי ונדאלי, בעל קודן מסוג Piezo, הכולל גם לחצן קריאה ובשל כך מתאים להתקנות חיצוניות.מידע נוסף >>>
IP3940PC – IP Video door phone

IP3941PC – IP Video Door Phone

פנל הדלת מסוג IP3941PC הינו בקר כניסה אנטי ונדאלי המשלב מצלמת וידאו ולחצן קריאה.

IP3941PC מתחבר כשלוחת SIP במרכזית IP וגם למנעול אלקטרוני/מגנטי בדלת ומאפשר בקרת כניסה לאורחים.

IP3941PC מכיל לחצן קריאה המאפשר לאדם בדלת הכניסה לחייג ישירות לשלוחה הרצויה, האדם שענה לשיחה יכול לפתוח את הדלת על ידי הקשה מקוצרת בטלפון ה IP שלו.

בזכות מצלמת הווידאו האיכותית המשדרת וידאו בזמן אמת בתקשורת SIP ניתן להבחין במתקשר ולפתוח את הדלת בהתאם.

IP3941 עשוי מארז אלומיניום קשיח אנטי ונדאלי המתאים להתקנות חיצוניות.מידע נוסף >>>

IP3941PC – IP Video Door Phone הינו בקר כניסה אנטי ונדאלי המשלב מצלמת וידאו ולחצן קריאה

IP3941P - IP Door Phone

פנל הדלת מסוג IP3941P הינו בקר כניסה אנטי ונדאלי הכולל לחצן קריאה.

IP3941P מתחבר כשלוחת SIP במרכזית IP וגם למנעול אלקטרוני/מגנטי בדלת ומאפשר בקרת כניסה לאורחים.

IP3941P מכיל לחצן קריאה המאפשר לאדם בדלת הכניסה לחייג ישירות לשלוחה הרצויה, האדם שענה לשיחה יכול לפתוח את הדלת על ידי הקשה מקוצרת בטלפון ה IP שלו.

IP3941 עשוי מארז אלומיניום קשיח אנטי ונדאלי המתאים להתקנות חיצוניות.מידע נוסף >>>
פנל הדלת מסוג IP3941P הינו בקר כניסה אנטי ונדאלי הכולל לחצן קריאה
וידאו ואודיו קונפרנס
מצלמות IP
מערכות הקלטה לטלפון