מכשיר הקלטה

מכשירי הקלטה מופיעים בכמה אופנים על פי אופי השימוש. בעוד שחלקם משמשים להקלטת אנשים בפגישה פרונטלית ומגיעים בתצורת מכשיר גלוי או חבוי, מערכות ומכשירים אחרים משמשים להקלטת תוכן שיחות בטלפון קווי או טלפון נייד. לרוב מופיעים מכשירי ההקלטה בטלפונים בתצורת אפליקציות המוטמעות בטלפון ה-IP או בטלפון חכם. ישנם מכשירי טלפון אנלוגיים המאפשרים הקלטת שיחות באמצעות שימוש בשירות מבוסס קו דוגמת שירות 76* של בזק.