טלפון ועידה

וטלפון שיחות ועידה הנו מכשיר טלפון המאפשר למספר מרובה של משתמשים לקיים שיחת ועידה בה ניתן באמצעות מערכת הרשאות להעניק רשות דיבור ו/או שמיעה למשתתפי שיחת הועידה.