ציוד למוקדי שירות

מוקדי שירות ומכירה הנם עסקיים ומחלקות עסקיות המאופיינים בנפח גדול של שיחות טלפון העוסקות בתקשורת עם לקוחות החברה בנושאי שירות ומכירה ומכך בנושא קיום ורישום לקוחות חדשים. מאופי השירות שניתן על ידיי גופים אלו נגזר גם ציוד התקשורת בו נעשה שימוש והכולל בעיקרו: מרכזיית IP, מערכת הקלטת שיחות, מערכת ניתוב שיחות, מערכות ראש, אוזניות, מיקרופונים, מתאמי מערכות ראש, מכשירי טלפון ip ועוד